«

»

Lis
06

Multimediální kiosek na folklorních festivalech a akcích v roce 2010

Mutlimediální kiosek byl představen na několika folklorních festivalech v České Republice – Pražský Jarmark , Liptálské slavnosti, Luhačovice – písní a tancem , Zpěváček/Slávik Praha 2010

1. Pražský Jarmark 2010

2. Liptálské slavnosti 2010

3. Písní a tancem Luhačovice 2010

4. Zpěváček/Slávik Praha 2010