«

»

Led
23

Multimediální Kiosek v rámci prezentace FoS ČR na veletrhu ITF SLOVAKIATOUR v Bratislavě.

Multimediální Kiosek byl součást prezentace FoS ČR na společném stánku Czech Tourism na veletrhu ITF SLOVAKIATOUR v Bratislavě.

Více informací lze nalézt na: http://www.folklornisdruzeni.cz/prezentace-fos-cr-na-veletrhu-itf-slovakiatour-v-bratislave-